werkwijze

Wil je feedback en tips om te groeien naar een top-performer?
Wil je (weer) bewust worden van bepaalde automatismen en daarmee samenhangende reacties in jouw communicatie? Zowel op verbaal als non-verbaal niveau?
Durf je het aan om je een te laten volgen en te observeren? Bij gesprekken, bijeenkomsten met collega’s en klanten door een schaduwcoach die je (inter)acties vastlegt als een soort van filmcamera en je daarmee een spiegel voorhoudt over de bedoelde en onbedoelde effecten van jouw manier van communiceren.
Hoe ziet het traject van schaduwcoaching eruit:
De korte variant van 1 dag (evt. verspreidt over twee dagen):
  1. Een kort (telefonisch) intakegesprek ter kennismaking en afstemming van de vraag.
  2. Je wordt gevolgd door de schaduwcoach. Hij observeert je tijdens je verschillende afspraken, en geeft je tussentijds feedback en evt. adviezen en tips.
  3. Nabespreking inclusief schriftelijk verslag met observaties, adviezen en praktische tips om nog beter bewust te zijn van jouw manier van communiceren (verbaal en non-verbaal) en hoe je daar effectief verder in te ontwikkelen.
De intensievere variant van 5 dagen (evt. verspreidt over 2 weken):
  1. Een kort (telefonisch) intakegesprek ter kennismaking en afstemming van de vraag.
  2. Je wordt gevolgd door de schaduwcoach. Hij observeert je tijdens je verschillende afspraken, en geeft je tussentijds feedback en evt. adviezen en tips. In de intensievere variant is meer tijd om bepaalde onbewuste patronen te herkennen en te veranderen wanneer deze niet meer goed werken.
  3. Ondersteuning en 'stok achter de deur' bij het verder eigen maken van het 'nieuwe en uitgebreidere' repertoire.
  4. Feedback op de rol als leidinggevende onder andere door gesprekken met medewerkers
  5. Nabespreking inclusief schriftelijk verslag met observaties, adviezen en praktische tips om nog beter bewust te zijn van jouw manier van communiceren (verbaal en non-verbaal) en hoe je daar effectief verder in te ontwikkelen.
Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op dan bespreken we graag je vraag en de mogelijkheden