Coaches

Schaduwcoaching is coaching 'on-the-job'. Tijdens jouw werk(overleggen) en afspraken word je geobserveerd. Zie ook de beschrijving bij werkwijze.
Van de schaduwcoaches vraagt dit een bepaalde aanpak en vaardigheid. Zijn zij in staat te observeren wat er allemaal gebeurt, verbaal en non-verbaal, de grote lijn maar ook de details die vaak bepalen of je succesvol bent of niet. De film met je terug kunnen spoelen, wat gebeurde er bij jou en de ander(en). En vervolgens gezamenlijk kijken naar een aanpak die 'beter' werkt. Op zo'n manier dat jij je senang voelt om 'anders maar toch ook op jouw manier' je handelingsrepertoire verder uit te breiden en daarmee effectiever te worden in je communicatie.
In onze ogen heeft een schaduwcoaches de volgende eigenschappen:
- uitstekende observator 'die er wel is, maar ook weer niet';
- geeft helder en nauwgezet terug wat ze gezien hebben;
- geeft concrete suggesties voor een andere en werkbare aanpak die aansluit bij de coachee ter verbreding van zijn handelingsrepertoire
- is de vriendelijke stok achter de deur die zorgt voor een goede balans tussen serieus en speelsheid: resultaten boeken en durven experimenteren