Aan de slag

Topsporters schaven dagelijks aan de details om van een goede prestatie een topprestatie te maken. Vaak samen met een coach, die continue feedback geeft om de goede punten nog beter te maken en de zwakke punten zodanig te verbeteren zodat die geen achilleshiel vormen voor die prestatie. Zij geven zich daarmee continue bloot en stellen zich kwetsbaar op. Dat is spannend en daar heb je moed voor nodig!
Heb jij de moed en ambitie om een top performer te worden in je werk?
En jezelf en je manier van werken en communiceren onder de loep te nemen?
Door:
  • Meer bewust te zijn van jouw werk- en communicatie routines: waar zijn ze (nog) effectief, en waar niet (meer).
  • Je communicatie repertoire - verbaal en non-verbaal -  uit te breiden en daarmee je effectiviteit te vergroten?
  • Je minder tijd hoeft te besteden aan 'reparatie-communicatie' - en je daarmee tijd overhoudt voor de belangrijke en leuke zaken.